Personlig medlemsida för på listan

Medlemsstatus, lösenord och inställningar för på e-postlistan .

Ändra e-postadress på
Du kan ändra den e-postadress som du använde när du anmälde dig till listan, genom att skriva in en annan e-postadress i fälten nedan. Observera att ett e-postbrev med närmare instruktioner kommer då att skickas till den nya adressen. Ändringarna träder inte i kraft förrän du har bekräftat dem. Du har på dig att bekräfta ändringen.

Du kan även ändra ditt namn på listan (till exempel Sven Svensson).

Om du vill ändra din e-postadress på alla e-postlistor som du är anmäld till på , kryssa för Ändra alla listor.

Ny e-postadress:
Ny e-postadress en gång till:
Ditt namn (valfritt):

Ändra min e-postadress på alla listor som jag är medlem av

Avanmäl dig från Visa listor som du är medlem av på
Kryssa för i kryssrutan och klicka på knappen för att avanmäla dig från denna e-postlista. OBS! Du blir då omedelbart avanmäld från listan!

Du kan välja att se alla listor som du är anmäld till, så att du kan göra samma ändringar på flera listor på en gång.

Ditt lösenord för

Har du glömt ditt lösenord?

Klicka på denna knapp för att få ditt lösenord skickat till dig i ett e-postbrev.

Ändra lösenord

Nytt lösenord:
Nytt lösenord en gång till:

Ändra lösenordet för alla listor som jag är medlem av på .

Dina inställningar för

Gällande inställningar är valda.

Observera att några av inställningarna har ett Använd på alla -val. Kryssar du för detta val, kommer alla listor som du är medlem av på också få den inställning som du sätter här. Klicka på Visa andra listor som jag är medlem av ovan för att se vilka andra e-postlistor som du är medlem av.

Ta emot meddelanden

Sätt detta till Ja för att ta emot e-postbrev som skickas till denna lista. Sätt Nej om du under en period inte önskar att ta emot e-postbrev som skickas till listan, men ändå vill stå kvar som medlem av listan. (Kan vara användbart till exempel om du åker bort på semester.) Sätter du detta till Nej, måste du komma íhåg att sätta tillbaka till Ja igen, när du åter vill ta emot e-postbrev.

Ja
Nej

Använd på alla

Sammandragsversion

Sätter du på alternativet sammandragsversion, kommer du att med jämna mellanrum (till exempel en gång om dagen - det beror på hur mycket som skickas till listan) få en samlingsepost som innehåller alla meddelanden som skickas till listan, istället för att få varje enskilt meddelande. Om du byter från sammandragsversion till normalversion, kommer du kanske i alla fall att få ett sista e-postbrev med sammandrag, även om du då redan börjat ta emot enskilda meddelanden till listan.

Av
Ta emot sammandrag som ren text eller i MIME-format?

Det finns e-postläsare/mejlprogram som inte stöder sammandrag i MIME-format. Att ta emot sammandrag i MIME-format rekommenderas, men får du problem med att läsa e-post i det formatet, kan du välja ren text här.

MIME
Ren text

Använd på alla

Ta emot dina egna meddelanden till listan?

Vanligtvis kommer du att få ta emot e-postbrev som du själv skickar till listan. Om du inte vill ta emot dessa, bör du välja Nej här.

Nej
Ja
Ta emot bekräftelse när du skickar e-post till listan?

Välj Ja här om du vill få en bekräftelse varje gång du skickar ett e-postbrev till listan.

Nej
Ja
Få ditt lösenord skickat till dig med jämna mellanrum?

En gång i månaden kan det vara så att du får ett e-postbrev som innehåller lösenord till alla listor som du är medlem av på detta system. Du kan här slå av denna inställning för den enskilda listan - eller för alla listor.

Nej
Ja

Använd på alla

Vill du visas på listan över medlemmar av listan?

När någon går in på webbsidan för att se alla medlemmar av listan kommer vanligtvis din e-postadress att visas. (Men stavad på ett sådant sätt att robotar som plockar upp e-postadresser från hemsidor - och kanske därefter skickar skräppost och reklam/spam till den - inte kommer att förstå att det är en e-postadress.) Välj Nej här, om du inte vill att din e-postadress ska visas på listan.

Nej
Ja
Vilket språk föredrar du?

Vilka ämnen vill du ta emot?

Genom att välja ett eller flera ämnen, kan du filtrera meddelandena som skickas till e-postlistan, så att du bara tar emot sådana e-postbrev som intresserar dig.

Om ett meddelande inte går under något ämne, beror det på inställningen nedan, om du vill ta emot meddelandet eller inte. Om du inte väljer något ämne här, kommer du att få ta emot alla meddelanden som skickas till listan.

Vill du ta emot meddelanden som inte går in under något ämne?

Detta val gäller bara om du valt ett eller flera ämnen ovan. Det avgör om du ska ta mot meddelanden som inte går under något ämne. Väljer du Nej kommer du inte att ta emot dem, väljer du Ja, kommer du att ta emot dem.

Om du inte valt några ämnen i inställningen ovan, kommer du att ta emot alla meddelanden som skickas till listan.

Nej
Ja
Undvika att få e-postbrev från listan som även är adresserade direkt till dig?

Du kan välja vad som ska hända om det kommer ett e-postbrev till listan som dessutom är adresserat direkt till dig (det vill säga att din e-postadress står i fältet To: eller Cc:). Välj Ja för att undvika att ta emot samma e-postbrev från listan, välj Nej för att i alla fall ta emot e-postbrev från listan.

För särskilt intresserade: Om listan är uppsatt för att personalisera meddelanden som skickas till listan och du väljer att ta emot e-post från listan, så kommer varje kopia att ha fältet X-Mailman-Copy: yes i meddelandehuvudet.

Nej
Ja

Använd på alla