Här finns en översikt över förfrågningar som ska avgöras för e-postlistan %(listname)s.
Eventuella ansökningar om medlemskap till listan kommer att visas först, därefter kommer meddelanden som har skickats till listan, men som behöver godkännande för att bli distribuerade.

Välj önskad åtgärd för varje förfrågan och klicka på knappen Utför när du är klar. Närmare instruktioner finns också tillgängliga.

Du kan också visa alla detaljer för alla tillbakahållna meddelanden om du så önskar.