Administrativa förfrågningar kan visas på två sätt, antingen som en översikt, eller med alla detaljer. På översiktssidan visas både väntande anmälningar/avanmälningar och e-postbrev som väntar på godkännande för att distribueras via listan. Detaljsidan visar dessutom e-postbrevens meddelandehuvuden och ett utdrag av innehållet.

På båda sidorna kan du ange följande åtgärder:

Kryssa för Behåll meddelandet om du önskar att spara en kopia för systemets administratör. Detta kan vara användbart för meddelanden som är förknippade med missbruk av systemet och som du egentligen vill radera, men som det kan vara nyttigt att ta en titt på senare.

Kryssa för Skicka meddelandet vidare och uppge en e-postadress om du vill skicka meddelandet vidare till någon annan. För att redigera ett e-postbrev som hålls tillbaka innan det skickas till listan, bör du skicka det till dig själv (eller eventuellt till listans ägare), och radera det ursprungliga e-postbrevet. Därefter, när e-postbrevet kommer till din in-box, redigerar du det och gör de ändringar som du önskar. Skicka därefter brevet till listan på nytt med ett Approved: fält i meddelandehuvudet efterföljt av listans lösenord. Kom ihåg att det är vanlig netiquette i ett sådant fall att uppge att du har redigerat innehållet.

Om avsändaren är medlem av listan, men är modererad, kan du ta bort moderationsflaggan om du så önskar. Detta är användbart när du har satt upp listan på ett sådant sätt att nya medlemmar har en prövotid på listan, och du har bestämt att den prövotiden nu är över för denna medlem.

Om avsändaren inte är medlem av listan, kan du få e-postadressen inlagd i ett av avsändarfiltren. Avsändarfilter förklaras på sidan Filtrering av avsändare och kan vara inställt på auto-godkänna, auto-hållatillbaka, auto-avslå, eller auto-kasta. Detta val kommer inte att vara tillgängligt om adressen redan är inlagd i ett sådant filter.

Efter det att du gjort dina val, klickar du på knappen Utför överst eller nederst på sidan för att verkställa dina beslut.

Tillbaka till översiktssidan.