Teksten kan inneholde formateringskoder som byttes ut med verdier fra listens oppsett. For detaljer, se Pythons formateringsregler (engelsk). Gyldige koder er: