Denne siden inneholder noen av de epostene til listen %(listname)s som holdes tilbake for godkjenning. Nå viser den %(description)s

Velg ønsket avgjørelse for hver forespørsel, og trykk deretter Utføre når du er ferdig. Nærmere instruksjoner finner du her.

Du kan også vise en oversikt over alle forepørsler som venter på en avgjørelse.