Administrative forespørsler kan vises på to måter, enten som en oversikt, eller med alle detaljer. På oversiktsiden vises både ventende påmeldinger/utmeldinger og epost som venter på godkjenning for å bli distribuert via listen. Detaljsiden viser i tillegg epostenes meldingshoder og et utdrag av innholdet i dem.

På begge sidene kan du angi følgende tiltak:

Kryss av for Ta vare på meldingen dersom du ønsker å lagre en kopi for systemets administrator. Dette kan være nyttig for meldinger som er knyttet til misbruk av systemet og som du egentlig vil slette, men som kan være nyttig å ta en titt på senere.

Kryss av for Videresend denne meldingen og oppgi en epostadresse hvis du vil videresende meldingen til noen andre. For å redigere en epost som holdes tilbake før den sendes til listen, bør du sende den til deg selv (eller evt. listens eiere), og slette den opprinnelige eposten. Deretter, når eposten kommer i innboksen din, rediger den og gjør de endringer du ønsker, og send den så til listen på nytt, med et Approved: felt i meldingshodet etterfulgt av listens passord. Husk at det er vanlig netiquette i et slikt tilfelle å oppgi at du har redigert innholdet.

Hvis avsenderen er medlem av listen men er moderert, kan du fjerne moderasjonsflagget hvis du ønsker det. Dette er nyttig når du har satt opp listen slik at nye medlemmer har en prøvetid på listen, og du har bestemt at nå er prøvetiden over for dette medlemmet.

Hvis avsenderen ikke er medlem av listen, kan du få epostadressen lagt inn i et av avsenderfiltrene. Avsenderfiltre er forklart på Filtrering på avsender-siden, og kan være auto-godkjenne, auto-holdetilbake, auto-avslå, eller auto-forkast. Dette valget vil ikke være tilgjengelig dersom denne adressen allerede er lagt inn i et slikt filter.

Etter du har foretatt dine valg, klikk på Utføre knappen på toppen eller bunnen av siden. Det vil iverksette dine avgjørelser.

Tilbake til oversiktsiden.