Google

Documentación do Navegador de Axuda de GNOME

O Navegador de Axuda de GNOME é unha interface ás diversas formas de documentación presentes no seu ordenador, e noutros ordenadores a través de Internet. Este curto documento describe as principais características do Navegador de Axuda de GNOME.

Opcións da Liña de Comandos

   -d, --debug        Nivel de debug, engadir máis para incrementa-lo nivel
   -h ALTURA         Altura da fiestra
   -w LARGURA         Largura da fiestra
   -x X            Posición X da fiestra
   -y Y            Posición Y da fiestra
     --display=DISPLAY   Display X a usar
     --no-xshm       Non usar a extensión de memoria compartida das X
   -?, --help         Dar esta lista de axuda
     --usage        Dar unha curta mensaxe de uso
   -V, --version       Amosar a versión do programa
  

Menús

Hai varias entradas de menú do Navegador de Axuda de GNOME localizadas na parte superior da fiestra da aplicación. O seu comportamento debería ser evidente.

Barra de Utilidades

A barra de utilidades ten varios botóns para que usar o Navegador de Axuda sexa máis sinxelo. Os botóns Seguinte e Anterior fan que o navegador vaia para atrás e para diante a través da historia das páxinas que visitou nesta sesión. O botón de Axuda fai aparecer esta axuda. O botón de Historia fai aparecer unha lista cos sitios que visitou, e o botón de Marcas amosa unha lista dos sitios que marcou no pasado.

Caixa de Introducción de URL's

A caixa de entrada permítelle introducir URL's directamente. O Navegador de Axuda recoñece os seguintes tipos estándar e 'máxicos' de URL's:

http:
Acceder documentos usando o protocolo de transferencia HTTP.

Exemplos:
 • http://www.gnome.org
 • http://www.gnome.org/index.shtml
 • http://www.gnome.org/index.shtml#majic
file:
Acceder un ficheiro no sistema local.

Exemplos:
 • file:/home/msf/maji12.html
 • file:/usr/man/man1/ls.1
 • file:/usr/src/gogo/README
whatis:
Facer unha busca de subcadea nos nomes de documentos.

Formas posibles son:
 • whatis:ls
 • whatis:xman
toc:
Cargar unha Táboa de Contidos dos documentos dispoñibles.

Formas posibles son:
 • toc:
 • toc:man
 • toc:info
 • toc:ghelp
man:
Cargar unha páxina de manual.

Exemplos:
 • man:ls
 • man:ls(1)
info:
Cargar unha páxina info de GNU.

Exemplos:
 • info:emacs
 • info:emacs#Top
ghelp:
Cargar a axuda dunha aplicación de GNOME.
NOTA:Aínda non existe moita documentación neste formato.

Exemplos:
 • ghelp:help-browser

Fiestra de Marcas

A fiestra de marcas lista tódalas marcas dispoñibles. Para engadir unha marca, use a opción Engadir Marca no menú Ficheiro.

Fiestra de Historia

A fiestra de historia amosa unha lista de tódolos sitios que foron visitados. Ten unha lonxitude máxima configurable no menú de Propiedades.