Administrative anmodninger kan vises på to måder, enten som en oversigt, eller med alle detaljer. På oversigtssiden vises både ventende tilmeldinger/frameldinger og e-mail som afventer godkendelse for at blive distribueret via listen. Detailsiden viser også email-headers og et uddrag af indholdet i dem.

På begge sider kan du angive følgende tiltag:

Marker Gem meddelelse hvis du ønsker at gemme en kopi til systemets administrator. Dette kan være nyttigt for meddelelser som er knyttet til misbrug af systemet og som du egentlig vil slette, men som du ønsker se se nærmere på senere.

Marker Videresend meddelelser og angiv en e-mailadrese hvis du vil videresende meddelelsen til andre. For at redigere en e-mail der holdes tilbage før den sendes til listen, bør du sende den til dig selv (eller evt. listens ejere), og slette den oprindelige e-mail. Når e-mailen ankommer til din indboks, kan du redigere den og udføre de ændringer du ønsker, og derefter sende den til listen igen, med et Approved: felt i brevhovedet efterfulgt af listens adgangskode. Husk at det er normal netikette i sådanne tilfælde at angive at du har redigeret indholdet.

Hvis afsenderen er medlem af listen men er modereret, kan du fjerne moderationsflaget hvis du ønsker det. Dette er nyttigt når du har opsat listen sådan at nye medlemmer har en prøvetid på listen, og du har bestemt at nu er prøvetiden udløbet for medlemmet.

Hvis afsenderen ikke er medlem af listen, kan du få e-mailadressen lagt i et af afsenderfiltrene. Afsenderfiltre er forklaret på Filtrering på afsender-siden, og kan være auto-godkendelse, auto-tilbageholdelse, auto-afvisning, eller auto-sletning. Denne valgmulighed vil ikke være tilgængelig hvis adressen allerede findes i et filter.

Klik på Udfør knappen øverst eller nederst på siden, når du har foretaget dine valg. Det vil aktivere dine afgørelser.

Tilbage til oversigtssiden.