Účastníci konference

Klikněte na svou adresu. Vstoupíte tím na stránku na které si můžete libovolně konfigurovat své účastnické konto.
(Účastníci v závorkách mají zakázáno doručování pošty. )

běžných účastníků konference :
Účastníků konference využívá digest: