Tento text může obsahovat formátovací příkazy Pythonu které se nahrazují odpovídajícími hodnotami, při generování stránky. Nejdůležitější proměnné jsou: