Administrativní požadavky mohou být zobrazeny dvěma způsoby. Buď hromadně a nebo detailně. Při hromadném zobrazení jsou všechny požadavky pocházející od stejného uživatele zobrazeny dohromady a může o nich být rozhodnuto najednou. Při detailním zobrazení je každý příspěvek zobrazen samostatně a administrátor rozhoduje o každém příspěvku zvlášť. Detailní zobrazení obsahuje navíc všechny hlavičky a část z těla zprávy.

Pro pozastavené příspěvky vyberte jednu z těchto akcí:

Vybráním volby Ponechat můžete např. ponechat zprávu ve frontě pro správce serveru. To využijete asi především u zpráv, které nejsou obyčejným spamem, ale vyžadují další odvetné akce. S pomocí volbyPřeposlat můžete kopii zprávy odeslat na adresu, kterou vyplníte do vstupního pole vedle této volby. Pokud potřebujete nějaký příspěvek modifikovat, před rozesláním uživatelům, musíte si jej přeposlat na svou adresu a původní zprávu zahodit. Poté co zprávu upravíte, musíte ji poslat zpět do konference, případně s hlavičkou Approved: do které doplníte heslo pro danou konferenci. Netiquetta vyžaduje, abyste v takovém případě do textu uvedli upozornění, že jste zprávu pozměnili a vysvětlili, proč jste to udělali.

Pokud má přispěvatel nastaven příznak moderovat, což se typicky používá u nových účastníků, kdy se nejdříve čeká, jakou úroveň budou mít jejich příspěvky, můžete současně s propuštěním příspěvku do distribuce tento příznak zrušit, takže uživatel bude moci nadále přispívat sám.

Pokud odesílatel není účastníkem konference, můžete jeho emailovou adresu vložit do filtru odesílatelů. Jak tyto filtry fungují je popsáno na stránce s konfigurací filtrování . Příspěvky mohou být na základě filtrů buď automaticky akceptovány, automaticky pozdrženy do rozhodnutí moderátora, automaticky vráceny a nebo automaticky zahozeny (SPAM). Pokud odesílatel je účastníkem a nebo už je zaveden ve filtrech, tato volba nebude k dispozici.

Pokud jste již prošli celou stránkou klikněte na jejím horním nebo spodním okraji na tlačítko Potvrdit všechny změny. Tím se přenesou provedené změny do databáze a server podle daných pokynů provede potřebné operace. Pokud u některé položky nevyberete ani jednu volbu, položka nebude nijak ovlivněna a zůstane uložena v databázi. Budete o ni moci rozhodnout kdykoliv příště.

Zpět na přehled čekajících požadavků.