Google

# File jabber4r/protocol.rb, line 537

   def Iq.gen_oob(session, to, url, desc="")

    iq = Iq.new(session, nil)

    iq.type = "set"


    iq.data = XMLElement.new("url").add_data(url).to_s

    iq.data << XMLElement.new("desc").add_data(desc).to_s

    return iq


   end